Referencie

Niekoľko z najnáročnejších z posledného obdobia:

 • Zasadnutie PA NATO
  – máj-jún 2004 v Bratislave
  – 4 sekcie, z toho v troch sekciách 8 kabín ISO a 2 výstupné kanále
  – 52 až 220 konferenčných mikrofónov v jednotlivých sekciách zasadnutia
  – 220 až 650 ks účast. prijímaľov
 • Konferencia N-21, MR
  – jún 2005
  – 6 ks tlm. kabín ISO, 2 výstupné kanále
  – 4000 ks tlm. prijímaľov
 • Zasadnutie odborov, odvetvie drevo, centrála z Bruselu
  – marec 2006, Bratislava
  – 9 ks tlmoč. kabín ISO, 28 ks konfer. mikrofónov
  – 100 ks tlm. prijímaľov